Fruity Mist (35-55mg)

350.000 300.000

📝 List Vị : 
▪️ 𝐀𝐥𝐨𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐞 : nho nha đam 
▪️𝐒𝐭𝐫𝐚𝐰 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐨 : xoài dâu
▪️𝗖𝗮𝗰𝘁𝘂𝘀 𝗟𝗶𝗺𝗲 𝗦𝗼𝗱𝗮 : soda chanh xương rồng
▪️𝐏𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐏𝐥𝐮𝐦 : mận đào 
▪️𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐚 : trà nhài
▪️𝐌𝐚𝐧𝐠𝐨 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤𝐜𝐮𝐫𝐫𝐚𝐧𝐭 : xoài nho đen
▪️𝐆𝐮𝐚𝐯𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐫𝐲 : dâu ổi 
▪️𝐌𝐚𝐧𝐠𝐨𝐬𝐭𝐞𝐞𝐧 𝐋𝐢𝐭𝐜𝐡𝐢 : măng cụt vải 
▪️𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐨 : xoài xanh 
▪️𝐒𝐭𝐫𝐚𝐰 𝐍𝐚𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 : dâu chuối 
▪️𝐏𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐓𝐞𝐚 : trà đào 
▪️𝐂𝐨𝐝𝐞 𝟔𝟗 : hoa quả mix tropical
Xóa
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi