big sale cực sốcXem tất cả

Giảm giá!
350.000 320.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Crown D – Pod Mod

900.000 850.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Sculptor Pod Kit 11W

650.000 600.000
Giảm giá!
600.000 550.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Caliburn A3 Pod Kit

550.000 500.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Caliburn AK3 Pod Kit

650.000 600.000
Giảm giá!
220.000 200.000
Giảm giá!
320.000 300.000

Sản phẩm mới vềXem tất cả

Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Coil – Occ thay thế của Crow D Pod Mod

320.000 300.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Đầu Pod thay thế Crow D Pod Mod

110.000 100.000
Giảm giá!
350.000 320.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Crown D – Pod Mod

900.000 850.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Sculptor Pod Kit 11W

650.000 600.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Đầu pod thay thế Uwell Caliburn A3 và AK3

320.000 300.000

Sản phẩm độc quyềnXem tất cả

Giảm giá!
350.000 320.000
Giảm giá!
220.000 200.000
Giảm giá!
320.000 300.000
Giảm giá!
300.000 280.000
300.000
Giảm giá!
350.000 320.000

Podsystems máyXem tất cả

Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Crown D – Pod Mod

900.000 850.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Sculptor Pod Kit 11W

650.000 600.000
Giảm giá!
600.000 550.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Caliburn A3 Pod Kit

550.000 500.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Caliburn AK3 Pod Kit

650.000 600.000
Giảm giá!
220.000 200.000
Giảm giá!
320.000 300.000
Giảm giá!
550.000 500.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Oxva Xlim SE Pod Kit

450.000 400.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Flexus Stik Pod Kit by Aspire

650.000 550.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

GNT Bayco Nano 30w Pod Kit

500.000 450.000
Giảm giá!
300.000 280.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Minican 2 Aspire Pod Kit

350.000 300.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Voopoo Argus Pod 20W

650.000 600.000
250.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Caliburn A2 Pod Kit

500.000 450.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Oxva Origin Mini Pod Kit

900.000 850.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Favostix 30W Aspire Pod Kit

650.000 600.000

Giảm giá podsystem

Wenax H1 Pod Kit

450.000

Giảm giá podsystem

Rincoe Jellybox F Pod Kit

350.000

Giảm giá podsystem

Rincoe Jellybox W Pod Kit

350.000
Giảm giá!
130.000 100.000
300.000
Giảm giá!

Saltnic - Juice Pod

Choic Juice Ver.2 (6 vị)

350.000 320.000

Giảm giá podsystem

Pod 1 lần DICA BAR 3000 hơi

230.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Vapengin Pod 1 lần 5500 hơi

300.000 280.000
350.000
250.000
750.000

Podsystems Kit

Uwell Havok Pod Kit

950.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Oxva Xlim V2 Pod Kit

650.000 600.000
Giảm giá!
900.000 850.000
650.000

Giảm giá podsystem

Rincoe Jellybox SE Pod Kit 500mAh

350.000

Giảm giá podsystem

Voopoo Vinci Q Pod Kit

400.000
Giảm giá!
750.000 600.000

Giảm giá podsystem

Jellybox Nano Pod Kit

600.000

Giảm giá podsystem

Voopoo Doric 60W Pod Kit

550.000

Geekvape Wenax K1 600mAh Pod Kit

Geekvape Wenax K1 600mAh Pod Kit

450.000
Giảm giá!

Oxva Xlim 25w Pod Kit

Oxva Xlim 25w Pod Kit

650.000 600.000
600.000
Hết hàng
900.000

Podsystems Kit

Smok RPM 4 Pod Mod Kit

750.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Voopoo Vinci 15W Pod Kit

450.000 400.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Smok Acro Pod Kit 25w

550.000 450.000

Saltnic - Juice PodXem tất cả

Giảm giá!
350.000 320.000
250.000
Giảm giá!

Giảm giá podsystem

Uwell Caliburn A2 Pod Kit

500.000 450.000

Giảm giá podsystem

Wenax H1 Pod Kit

450.000

Giảm giá podsystem

Rincoe Jellybox F Pod Kit

350.000

Giảm giá podsystem

Rincoe Jellybox W Pod Kit

350.000
300.000
Giảm giá!
350.000 320.000
Giảm giá!
350.000 320.000
Giảm giá!

Saltnic - Juice Pod

Choic Juice Ver.2 (6 vị)

350.000 320.000
750.000

Saltnic - Juice Pod

Wotofo Juice

300.000

Giảm giá podsystem

Rincoe Jellybox SE Pod Kit 500mAh

350.000

Giảm giá podsystem

Voopoo Vinci Q Pod Kit

400.000

Giảm giá podsystem

Jellybox Nano Pod Kit

600.000

Giảm giá podsystem

Voopoo Doric 60W Pod Kit

550.000

Philip Rock

Philip Rock

320.000
350.000

Geekvape Wenax K1 600mAh Pod Kit

Geekvape Wenax K1 600mAh Pod Kit

450.000
Giảm giá!

Oxva Xlim 25w Pod Kit

Oxva Xlim 25w Pod Kit

650.000 600.000
600.000
Giảm giá!
380.000 350.000
Giảm giá!
350.000 320.000

Juice Freebase

Ice Pop freebase

350.000
Giảm giá!
380.000 350.000
350.000

Island Juice

Tokyo Salt nic

280.000

Cake Juice

Cake Walk Juice

350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000

Oops

Oops

350.000

Saltnic - Juice Pod

Tokyo kem Biu Biu

320.000

Drops

Drop

320.000

Phụ kiện thay thế - đầu pod - occ - pin -sạcXem tất cả

Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Coil – Occ thay thế của Crow D Pod Mod

320.000 300.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Đầu Pod thay thế Crow D Pod Mod

110.000 100.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Đầu pod thay thế Uwell Caliburn A3 và AK3

320.000 300.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Đầu pod Sculptor

180.000 160.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Đầu rỗng cartridge thay thế của Aspire Flexus Stik

110.000 100.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Coil – Occ thay thế của Aspire Flexus Q / Blok / Stik / Riil X Pod

350.000 320.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Occ thay thế GNT Bayco Nano

180.000 150.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Đầu rỗng cartridge GNT Bayco Nano

100.000 80.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Pack 3 đầu pod thay thế Wenax H1

240.000 220.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Đầu Pod thay thế Voopoo Argus Pod 20W

270.000 250.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Đầu Pod thay thế cho Aspire Minican 2 Pod Kit

160.000 150.000
320.000

Đầu Pod thay thế

Favostix Pod Thay Thế

250.000

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Pack 5 Coil – Occ 0.3 | 0.4OHM Mesh thay thế cho VOOPOO VINCI – LAND VAPE BFV

320.000

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

Pack 5 Coil – Occ 0.3 | 0.4OHM Mesh thay thế cho SMOK RPM – LAND VAPE BF

320.000

Đầu Pod thay thế

Coil Occ Rincoe Jellybox SE

200.000

Đầu Pod thay thế

Coil Occ Rincoe Jellybox F

200.000

Đầu Pod thay thế

Coil Occ Rincoe Jellybox W

200.000
Giảm giá!

Đầu Pod thay thế

Đầu Pod Uwell Caliburn A2

280.000 250.000

Đầu Pod thay thế

Đầu Pod Oxva Xlim 25w

250.000
250.000
180.000
300.000
80.000
220.000

Đầu Pod thay thế

Đầu Pod VLADDIN X Refill

150.000
320.000
180.000

Occ thay thế

Đầu rỗng Novo 4

80.000

Đầu Pod thay thế

Đầu pod Smok Acro

90.000

Đầu Pod thay thế

Đầu Pod Geekvape Wenax K1

250.000
300.000

PHỤ KIỆN THAY THẾ - ĐẦU POD - OCC - PIN -SẠC

VLADDIN JET 510 Adapter

100.000
320.000

Đầu Pod thay thế

Đầu pod rỗng SMOK SCAR-P3

80.000240.000

Phụ kiện Hãng Hotcig: Kubi 2

Phụ kiện Hãng Hotcig: Kubi 2

200.000

Đầu Pod thay thế

Đầu rỗng thay thế cho Drag

100.000

Đầu Pod thay thế

RDTA (DC RBA) cho Oxva Origin

350.000

Đầu Pod thay thế

Đầu rỗng caliburn G

300.000
100.000
100.000